Rolf-Arne (65) takkar sjukehuset i Volda for at han lever: - Eg har sju barnebarn eg ville heim til, og det fekk eg

Kleven: Frå heimen sin i Hovsetlia ser Rolf-Arne Skår bort på Kleven, som har vore arbeidsgjevaren hans i til saman 40 år til sommaren. Etter avdelinga i Vanylven vart lagt ned pendla han ein del år, før han flytta hit. – Eg kasta bort tre timar kvar dag på pendling. Tid eg kan bruke til andre ting.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide , Vikebladet Vestposten

New Articles

(Vikebladet Vestposten): Rolf-Arne Skår takkar lege Eivind Vinjevoll for at han i dag lever og får sjå dei sju barneborna vekse opp.