Sjå kva eigedomar som vart kjøpt og selt i Ørsta i november

New Articles

Her får du oversikt over alle eigdomar som er omsette i Ørsta i november i år.

Både bustadar og andre eigedommar er med i oversikta. Informasjonen er den same som i oversikta over tinglyste skøyte i papiravisa, men presentert på ein meir brukarvennleg måte.

I kartet over kan du zoome deg inn og sjå kvar enkelteigedommar er plasserte. Ved å klikke på eigedommane får du opp informasjon om tinglysinga.