Rektor støtta elevdemonstrasjon:

- Eg synest synd på barna i Ørsta og Volda

New Articles

-Eg synest synd på barna i Ørsta og Volda dersom fylkespolitikarane vedtek kutta i dei vidaregåande skulane. Då vil Ørsta/Volda til saman få ein reduksjon frå ti til sju utdanningsprogram, og hamnar bak fleire andre regionar i fylket.