Fleire Esso-bilete frå Møre-Nytt arkivet her

Esso-facebookgruppe har fått 1200 medlemmer på ei veke

New Articles

Altså er det tydeleg at nostalgien om rånelivet i Ørsta sentrum for eit par – tre tiår sidan står svært sterkt – i ei tid som kanskje er litt strengare. No har jo Ørsta-politikarane stengt av Webjørn Svendsen-gata på nattetid, og frå talarstolen i kommunestyret uttalte ein av dei at rånarane som spelar høg musikk gjer det på pur f…