Kommunestyret har valt nytt kontrollutval

Sjekk kven som skal kontrollere Ørsta-politikarane

Kontrollutvalet skal sjå til at alt går rett føre seg på rådhuset. 

New Articles

Har du høyrt om kontrollutvalet i kommunen? Dei er kommunestyret sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved Ørsta kommune si verksemd.