Rekordstort medlemstal

Maja-saka har ført til stor medlemsauke i Ørsta Røde Kors

Frå venstre Torunn nordang, Jenni Bratteberg Åmås og Håkon Woldseth er med i ungdomsgruppa Røff. - Det er eit godt miljø i gruppa og vi opplever mykje spennande. Leirane om sommaren er høgdepunkt, seier Håkon.   Foto: Roy-Arne Folkestad

New Articles

Den omfattande leitinga etter den sakna Maja Herner har resultert i ein stor auke i medlemsmassen til Ørsta Røde Kors.