Folkehøgskulen vert "grøn" og meir moderne

Bilda øvst er Møre Folkehøgskule i dag. Bilda under er slik skulen skal sjå ut etter moderniseringa.  Foto: Ose Ingeniørkontor

New Articles

Møre Folkehøgskule er i gang med modernisering. Første steg er ei innvendig ombygging i underetasjen. På sikt skal heile den utvendige fasaden bytast ut og der skal skiftast glas. Det kjem også eit påbygg i andre etasje i tillegg til tre nye hyblar.