Full forvirring på ferjekaia

Kvar bilane skal stå for å kome med ferja, er ikkje så lett å vite på Leknes.
New Articles

Kåre Myklebust på Leknes har i sommar observert alle moglege kombinasjonar av kø-oppstilling på ferjekaia. Vegmerking som er nesten slite vekk, kombinert med eit noko forvirrande skilt, gjer at mange ikkje forstår kvar dei skal stille seg.