Leiteland i Volda

Frå camping til bustader og næring på øvre Rotset

Leiteland: Camping er historie, no vill Leiteland satse på m.a. etablering av bustader.  Foto: Kjell-Arne Steinsvik

New Articles

Severin Helset på Leiteland søkjer Volda kommune om dispensasjon for å få omregulere campingplassen og reiselivsarealet på øvre Rotset frå noverande planstatus til  bustader og næring.