Branntilløp i Volda

Brannvesenet i Volda måtte rykkje ut til mogleg bustadbrann.
New Articles

Det var litt før klokka ti laurdag morgon det vart meldt om ein bustadbrann i Volda. Det brann frå eit sikringsskåp.
Eit rom vart fylt med røyk, men det var kontroll over branntilløpet, og ikkje spreiingsfare. Alle som budde i huset kom seg ut, utan skadar,