Forretningsutviklarane Per Magne Mork og Arne Johan Rebbestad

Vil etablere butikk og leilegheiter i lånekassa-bygget

Ombygging: Slik er det tenkt at lånekassa-bygget skal sjå ut etter ombygging og utviding. Der skal kome butikk, leilegheiter og parkering. Skisse: Ose Ingeniørkontor.  Foto: Ose Ingeniørkontor

New Articles

Forretning, leilegheiter og parkering. Dette er planen for det tidlegare lånekassen-bygget i Ørsta sentrum.