Bil av vegen i Barstadvik

Politiet melder at ein bil har køyrt av vegen i Barstadvik.
New Articles

Det skal ha vore to personar i bilen. Begge har kome seg ut av bilen. Det er elles ikkje medlt om trafikale problem.