Nye avdelingsleiarar på høgskulen

Høgskulen får nye dekanar  Foto: Kjell Arne Steinsvik

New Articles

Styret ved Høgskulen i Volda har i styremøte 7. mars vedteke å gje tilbod om dekanstilling til følgjande personar: 

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning: Arne Myklebust

Avdeling for samfunnsfag og historie: Randi Bergem

Avdeling for kulturfag: Unni Hagen

Dette går fram av ei melding frå Høgskulen i Volda.