Fullstendig Ålesund-dominans

– Faggruppa manglar legitimitet

Faggruppa som har utgreidd tilbodet innan rehabilitering er dominert av legar og sjukepleiarar knytt til sjukehuset i Ålesund. - Gruppa manglar legitimitet, meiner Sp-politikar Per Ivar Lied.

Per Ivar Lied er på sjetteplass på lista til Senterpartiet til fylkestingsvalet.  Foto: Marius Myklebust

New Articles

Ei arbeidsgruppe for fagleg tilråding innan rehabiliteringsfeltet i Møre og Romsdal la fram ein rapport måndag, som mellom anna handlar om korleis Mork rehabiliteringssenter kan erstattast av andre tilbod.