Krav på 307 millionar etter konkursen

Tek over eit år å handsame Aurstad-konkursen

Det vil ta over eit år å handsame konkursen i K A Aurstad.

Borevisor Per Ødegård og bustyrar Håvard Wiker under skiftesamlinga i Volda torsdag.  Foto: Janne-Marit Myklebust

New Articles

Det kom fram under skiftesamlinga i tingretten i Volda torsdag.