Ordførar Stein Aam:

- Ein forferdeleg dag for Ørsta

Kommuneleiinga vart informert om konkursen onsdag.

Anleggsmaskinane til KA Aurstad står stille på skredvollen på Vallabøen.  Foto: Svein Aam

New Articles

- Konkursen i KA Aurstad er ein forferdeleg dag for Ørsta, seier ordførar Stein Aam i samband med konkursen i selskapet.