Bjørke og Viddal

Større margin for Ørsta

Men to av tre under 30 år på Bjørke og Viddal vil til Volda

Skjåstaddalen er det området som ligg nærmast grensa til Volda.  Foto: Svein Aam

1 er ja til Ørsta, 2 er ja til Volda. gruppe 3 er veit ikkje. 

New Articles

Fylkesmannen har offentleggjort det endelege resultatet av innbyggjarundersøkinga knytt til grensejustering for Bjørke og Viddal. Det endelege resultatet viser at 56 prosent vil vere i Ørsta, medan 42 prosent vil til Volda. I dei førebelse resultatat var det 54 prosent ja til Ørsta

Talmaterialet viser at det generasjonsmotsetnader. I aldersgruppe under 45 år vil dei fleste til Volda. Av dei spurde under 30 år vil to av tre til Volda.

I aldergruppa 45-59 år er det flest positive til Ørsta. Her seier 73 prosent ja til Ørsta, medan to av tre over 60 år seier ja til at grensene skal vere som no.