Kirsten i helga:

Kvar vart dagane av?

Kirsten Ose 

Xxx

For abonnentar

No når eg bikkar nok eit år, vert eg litt tankefull.