Gløym ikkje morsdagen –

For abonnentar
Søndag 9. februar 1919, for 101 år sidan, vart morsdagen feira for første gong i Noreg, – i Metodistkirken i Bergen. Ideen hadde vakse fram i USA på ymse vis, og frå 1914 var dagen offisiell flaggdag der.

I byrjinga var det oftast reli-giøse organisasjonar som følgde opp feiringa av denne dagen, og føremålet kunne vere å oppmuntre unge kvinner til å verte glad i husmoryrket.