Kirsten i helga:

"Når ein trur ein kan senke skuldrane litt, kjem ein på julegåvene"

Kirsten Ose 

For abonnentar

No er det berre to dagar til advent og blodtrykket stig jamt over, allereie før fyrste julebordsribba er innteken.