Møt Norvald Øye i God dag-praten:

"Viss det snakk om nokre år fram i tid ville eg ta oppatt samtalane om kommunesamanslåing med Volda"

For abonnentar

Korleis ser kvardagen din ut?

Opp tidleg og på jobb i lag med svært kjekke ungdomar på Ørsta vidaregåande skule. Deretter eitt eller anna utandørs, gjerne som har med saudehald å gjere.