Snikk snakk:

«Biletstormen» i lokalavisa

Skjalg Longva har si eiga spalte i Møre-Nytt.  Foto: Svein aam

Det finst ingen ting som er så dyrebart som det å eige heimekjensle

Ole Verpesdal i Sakarias Ansok: ”Eld som slokna / Far etter folk”, Stranda Sogenemnd 1977.
For abonnentar

Jostein O. Mo redigerer den populære spalta «Det var den gong» i Møre-Nytt. Jostein viser oss og kommenterer fotografi, annonsar, teikningar osv. frå gamle dagar. Ein heil del av fotografia finn han i avisa sitt biletarkiv. Men har du lagt merke til at ingen av bileta frå fotoarkivet er eldre enn frå slutten av 1960-talet? Korleis kan det ha seg?