Slik er dei lokale bunadane

– Bunaden er eit identitetsmerke

For abonnentar

Bunaden er eit identitetsmerke. Den som brukar bunad viser tilknyting til ei bygd eller ein landsdel. Folk vert oppfatta som represen- tantar for dei distrikta bunadane kjem frå. Denne vidareføringa av kulturarven inneheld ei rad sær- merke.