– Bør engasjere sherpa til å legge ny rås til Vallahornet

  Foto: Privat

Det skjer mange positive ting i Ørsta og vi har mange dyktige som jobbar for framtid og utvikling

For abonnentar

Korleis er kvardagen din?

Til vanleg har eg jobb i Norsk Revmatikerforbund Møre og Romsdal fylkeslag som gir tilbod til Barn- og unge BURG, opplæring av instruktørar i basseng, sal, tur, samlar tillitsvalde i lokallag, grupper til Reuma-Sol for å nemne nokre, politikk i Arbeidarpartiet (leiar) og varaordførar i Ørsta. Engasjement på fleire område. Sommardagane er fine dagar med ferie, besøk av familie, camping, fisking, ordne ting i huset og ute i hagen.