morenytt RSS https://www.morenytt.no/ Framsida no morenytt Framsida http://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Wed, 12 May 2021 10:45:43 +0200 Thu, 17 Jun 2021 01:42:04 +0200 <![CDATA[Nils-Jarle skal gå 80 mil i fjellet i mora si ånd(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Nils-Jarle-skal-g%C3%A5-80-mil-i-fjellet-i-mora-si-%C3%A5nd-24136792.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 22:03:54 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Nils-Jarle-skal-g%C3%A5-80-mil-i-fjellet-i-mora-si-%C3%A5nd-24136792.ece <![CDATA[Dei vert handplukka til kreative jobbar(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Dei-vert-handplukka-til-kreative-jobbar-24134333.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 21:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Dei-vert-handplukka-til-kreative-jobbar-24134333.ece <![CDATA[Møtte kjærleiken i utlandet - no skal han reise verda rundt som snikkar(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/M%C3%B8tte-kj%C3%A6rleiken-i-utlandet-no-skal-han-reise-verda-rundt-som-snikkar-24135074.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 19:30:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/M%C3%B8tte-kj%C3%A6rleiken-i-utlandet-no-skal-han-reise-verda-rundt-som-snikkar-24135074.ece <![CDATA[Tre rykande ferske musikkvideoar(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Tre-rykande-ferske-musikkvideoar-24134017.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 18:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Tre-rykande-ferske-musikkvideoar-24134017.ece <![CDATA[Denne gjengen fekk kulturprisen i Volda(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Denne-gjengen-fekk-kulturprisen-i-Volda-24134422.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 17:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Denne-gjengen-fekk-kulturprisen-i-Volda-24134422.ece <![CDATA[Her vert vegen stengt]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Her-vert-vegen-stengt-24134525.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 16:12:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Her-vert-vegen-stengt-24134525.ece <![CDATA[Statsministeren til høgskulen]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Statsministeren-til-h%C3%B8gskulen-24134649.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 15:17:08 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Statsministeren-til-h%C3%B8gskulen-24134649.ece <![CDATA[Politikarane var mest opptekne av å erstatte ein lyktestolpe(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Politikarane-var-mest-opptekne-av-%C3%A5-erstatte-ein-lyktestolpe-24133683.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 14:18:11 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Politikarane-var-mest-opptekne-av-%C3%A5-erstatte-ein-lyktestolpe-24133683.ece <![CDATA[Beheld traumefunksjonen i Volda(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Beheld-traumefunksjonen-i-Volda-24131835.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 11:06:36 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Beheld-traumefunksjonen-i-Volda-24131835.ece <![CDATA[36 laks i Bondalselva – fem i Ørstavassdraget(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/36-laks-i-Bondalselva-%E2%80%93-fem-i-%C3%98rstavassdraget-24131052.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 11:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/36-laks-i-Bondalselva-%E2%80%93-fem-i-%C3%98rstavassdraget-24131052.ece <![CDATA[- Eig du skog som berre står der, kan du få betalt utan å drive skogpleie(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Eig-du-skog-som-berre-st%C3%A5r-der-kan-du-f%C3%A5-betalt-utan-%C3%A5-drive-skogpleie-24120595.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 10:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Eig-du-skog-som-berre-st%C3%A5r-der-kan-du-f%C3%A5-betalt-utan-%C3%A5-drive-skogpleie-24120595.ece <![CDATA[ - Vedtak om ny strynefjellsveg ein kjempesiger!(pluss)]]> https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/16/Vedtak-om-ny-strynefjellsveg-ein-kjempesiger-24130792.ece New Articles Wed, 16 Jun 2021 09:15:43 +0200 https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/16/Vedtak-om-ny-strynefjellsveg-ein-kjempesiger-24130792.ece <![CDATA[Voldingane si demokrati-kjensle skal granskast]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Voldingane-si-demokrati-kjensle-skal-granskast-24128183.ece Nyheiter Wed, 16 Jun 2021 06:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/16/Voldingane-si-demokrati-kjensle-skal-granskast-24128183.ece <![CDATA[No skal også Strandgata bli ei «skikkeleg» gate(pluss)]]> https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/15/No-skal-ogs%C3%A5-Strandgata-bli-ei-%C2%ABskikkeleg%C2%BB-gate-24128005.ece New Articles Tue, 15 Jun 2021 21:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/15/No-skal-ogs%C3%A5-Strandgata-bli-ei-%C2%ABskikkeleg%C2%BB-gate-24128005.ece <![CDATA[Bondalen grendahus snart konkurs(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Bondalen-grendahus-snart-konkurs-24122348.ece Nyheiter Tue, 15 Jun 2021 19:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Bondalen-grendahus-snart-konkurs-24122348.ece <![CDATA[Vik Ørsta markerer Pride digitalt. Og neste år heiser dei Pride-flagget (pluss)]]> https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/15/Vik-%C3%98rsta-markerer-Pride-digitalt.-Og-neste-%C3%A5r-heiser-dei-Pride-flagget-24127801.ece New Articles Tue, 15 Jun 2021 18:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/15/Vik-%C3%98rsta-markerer-Pride-digitalt.-Og-neste-%C3%A5r-heiser-dei-Pride-flagget-24127801.ece <![CDATA[Oljesøl på Ose - frykta utslepp i Ørstaelva(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Oljes%C3%B8l-p%C3%A5-Ose-frykta-utslepp-i-%C3%98rstaelva-24129014.ece Nyheiter Tue, 15 Jun 2021 17:24:46 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Oljes%C3%B8l-p%C3%A5-Ose-frykta-utslepp-i-%C3%98rstaelva-24129014.ece <![CDATA[Oljesøl på Ose - frykta utslepp i Ørstaelva(pluss)]]> https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/15/Oljes%C3%B8l-p%C3%A5-Ose-frykta-utslepp-i-%C3%98rstaelva-24128895.ece New Articles Tue, 15 Jun 2021 17:11:58 +0200 https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/15/Oljes%C3%B8l-p%C3%A5-Ose-frykta-utslepp-i-%C3%98rstaelva-24128895.ece <![CDATA[Halvparten av vatnet til dette vassverket lek ut(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Halvparten-av-vatnet-til-dette-vassverket-lek-ut-24126425.ece Nyheiter Tue, 15 Jun 2021 17:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Halvparten-av-vatnet-til-dette-vassverket-lek-ut-24126425.ece <![CDATA[Rune vil bli kommunedirektør i Ålesund(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Rune-vil-bli-kommunedirekt%C3%B8r-i-%C3%85lesund-24128360.ece Nyheiter Tue, 15 Jun 2021 16:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Rune-vil-bli-kommunedirekt%C3%B8r-i-%C3%85lesund-24128360.ece <![CDATA[Løpet som ikkje let seg stoppe av korona(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/L%C3%B8pet-som-ikkje-let-seg-stoppe-av-korona-24126378.ece Nyheiter Tue, 15 Jun 2021 15:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/L%C3%B8pet-som-ikkje-let-seg-stoppe-av-korona-24126378.ece <![CDATA[Vil ha undersøkt om Berkneset kan vere stoppestad for hurtigbåt Ålesund - Bergen(pluss)]]> https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/15/Vil-ha-unders%C3%B8kt-om-Berkneset-kan-vere-stoppestad-for-hurtigb%C3%A5t-%C3%85lesund-Bergen-24126226.ece New Articles Tue, 15 Jun 2021 13:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/incoming/2021/06/15/Vil-ha-unders%C3%B8kt-om-Berkneset-kan-vere-stoppestad-for-hurtigb%C3%A5t-%C3%85lesund-Bergen-24126226.ece <![CDATA[Kulturminister Abid Raja invitert til opninga av Tussaparken]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Kulturminister-Abid-Raja-invitert-til-opninga-av-Tussaparken-24126134.ece Nyheiter Tue, 15 Jun 2021 12:30:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Kulturminister-Abid-Raja-invitert-til-opninga-av-Tussaparken-24126134.ece <![CDATA[Heile 462 barn og unge vil vere med på sommarskulen i Ørsta]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Heile-462-barn-og-unge-vil-vere-med-p%C3%A5-sommarskulen-i-%C3%98rsta-24126007.ece Nyheiter Tue, 15 Jun 2021 12:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/Heile-462-barn-og-unge-vil-vere-med-p%C3%A5-sommarskulen-i-%C3%98rsta-24126007.ece <![CDATA[No ser den gamle Aviskiosken ut som då han vart bygt i 1928(pluss)]]> https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/No-ser-den-gamle-Aviskiosken-ut-som-d%C3%A5-han-vart-bygt-i-1928-24120600.ece Nyheiter Tue, 15 Jun 2021 11:00:00 +0200 https://www.morenytt.no/nyheiter/2021/06/15/No-ser-den-gamle-Aviskiosken-ut-som-d%C3%A5-han-vart-bygt-i-1928-24120600.ece