Tips oss

Tips oss på 70 04 19 00

  • Faks: 70 04 19 01
  • E-post: redaksjon@morenytt.no
Dagleg leiar Stefan N. Halck i Volda Næringsforum og marknadssjef Lillian Breivik i Sparebank 1 Søre Sunnmøre inviterer til næringskonferanse i Volda i slutten av mai.
(Foto: Kjell Arne Steinsvik)

Dagleg leiar Stefan N. Halck i Volda Næringsforum og marknadssjef Lillian Breivik i Sparebank 1 Søre Sunnmøre inviterer til næringskonferanse i Volda i slutten av mai. Foto: Kjell Arne Steinsvik

 Inviterer til næringskonferanse

– Det er mange mulegheiter for å vidareutvikle det regionale næringslivet. Kunnskap er ein av dei viktigaste ressursane.

Dette seier dagleg leiar i Volda Næringsforum, Stefan N. Halck. Onsdag 29. mai inviterer næringsforumet og Sparebank 1 Søre Sunnmøre til næringslivskonferanse i Volda. Konferansen har fått tittelen «Kunnskap i vekst», og tek sikte på å verte ein lærerik og interessant møteplass for næringslivet i distriktet.

I mars vart det arrangert ein liknande konferanse i Ørsta, med gode tilbakemeldingar. No er det altså Volda som byd til heildagskonferanse med seks inviterte foredragshaldarar.

For å sjå på regionen frå utsida, har arrangørane invitert professor Torger Reve frå Handelshøgskulen BI. Han har mellom anna skrive rapporten «Eit kunnskapsbasert Noreg» og ein nyleg rapport om ferjefri E39.

– Han vil snakke om korleis vi kan utvikle eit endå sterkare regionalt, kunnskapsbasert næringsliv basert på kompetanse, samhandling, innovasjon og fokusert satsing, seier Halck.

Anna profil

Dei fem andre som kjem på konferansen er animasjonsstudiogründer Dave King, som driv Raindog Studios i Kulturnæringshagen, Firegrader-gründer Ricardo Machado Bjerke, som flytta frå Rio til Volda, kommunikasjonssjef Lene Trude Solheim i Ulstein Group, Farmhouse-gründer Wenche Flølo og sist men ikkje minst voldingen Jens Olav Dankertsen som har gjort suksess med buksemerket Livid Jeans i Trondheim.

– Vi har lagt opp til ein litt annan profil enn i Ørsta, der blikket i stor grad var vendt utover og mot situasjonen i Europa. Vi rettar blikket meir mot det lokale, der vi vil få fram lokale historier, seier Halck.

 Marknadssjef i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Lillian Breivik, håper konferansen vil verte interessant for både bedrifter og privatpersonar.

– Det har ikkje vore nokon slik næringskonferanse her tidlegare. Vi håper å med dette skape ein møteplass og synleggjere dei bedriftene, kunnskapen og mangfaldet som er i regionen, seier ho.

Næringskonferansen finn stad i Store auditorium på Høgskulen i Volda.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Inviterer til namnekonkurranse

Eigarane av glashuset som tidlegare husa Nordea inviterer til namnekonkurranse.

Nytt advokatkontor i Ørsta

Advokatfirmaet Judicia ønskjer å kome endå nærare på næringslivet på Søre Sunnmøre og etablerer difor kontor i Ørsta.

– Nok snakk, no må vi handle

– No må vi gravleggje diskusjonane, få på plass avtalar, lage vegar og få fortgang i saka slik at folk kan bygge på Vartdal.

Philip skriv om korrupsjon

Philip Anthony Roberts (75) debuterer som forfattar med bok om korrupsjon, sosiale normer, kjærleik og business i Afrika.

Hustad fekk nynorskpris

Under Dei nynorske festspela fekk Jon Hustad frå Ørsta Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar.

Skal halde flykonferanse

Ørsta kommune mobiliserer no for flyplassen i Hovdebygda, og planlegg flyplass-konferanse i månadsskiftet august/september.

– Blant det mest meiningsfulle eg har gjort

– Eg skjønte ikkje kor viktig Æ var for meg før det hadde gått nokre år. No er eg tilbake med Æ, Ø og Å. Det er Ørsta som får oppleve det først.

Martine har omsett Facebook til nynorsk

Martine Rørstad Sand (26) er den yngste vinnaren av Årets nynorskbrukar nokon sinne.

Trafikkulykke i Ørsta sentrum

Kollisjon mellom bil og MC.

Ørsta avslutta med uavgjort mot Stranda

Ørsta tok med seg eit poeng mot Stranda på bortebane jonsokaftan.