Dagleg leiar Finn Elling Sætre er glad for at det gjekk så raskt å kome i produksjon etter Dagmar.
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

Dagleg leiar Finn Elling Sætre er glad for at det gjekk så raskt å kome i produksjon etter Dagmar. Foto: Roy-Arne Folkestad

Reiste seg etter orkanen

Det er eitt år sidan orkanen Dagmar smadra Bacalaofabrikken på Festøya. 2012 vart likevel eit år med vekst.

Bacalaofabrikken på Festøya fekk millionskadar då orkanen Dagmar slo seg vrang i jula i fjor. Sidan dette har fabrikken kome på beina og omsetninga har auka.

– Ja, vi har lagt bak oss eit godt år med ein salsauke på tretti prosent. Det er vi rimeleg bra nøgde med, fortel dagleg leiar Finn Elling Sætre på Bacalaofabrikken.

Kring 100.000 middagsporsjonar bacalao har den vesle fabrikken på Festøya i år produsert. I tillegg kjem anna snadder.

Trist

Det var eit trist syn som møtte Sætre då han våga seg til Festøya og Bacalaofabrikken måndag i jula i fjor. Bølgjene hadde smadra eine veggen til fabrikken sitt emballasjelager og sjøvatnet stod ein halv meter oppetter veggene i lagerlokalet. Alt som var av lagervare, både ferdig produsert bacalao og råvarer, vart øydelagt. I tillegg vart maskinene øydelagde av Dagmar som laga seks meter høge bølgjer oppetter land på Vartdalsstranda. Orkanen dreia vest og det var det verste som kunne skje Bacalaofabrikken som held til like i sjøkanten. At straumen vart vekke i fleire dagar gjorde ikkje situasjonen betre.

Finn Elling Sætre var sjølvsagt fortvila, men hadde ikkje val og bretta opp ermane. Og etter tre–fire veker var fabrikken oppe og gjekk att.

– Det tok ei stund før tilbygget på sjøsida vart ferdig, men vi fekk stengt av dette og kunne setje i gang produksjonen. Det har vore eit travelt år, og frå andre juledag i fjor til no har det gått i eitt, fortel Sætre.

Gardere

Han har prøvd å gardere seg mot meir skitver og har forsterka bygget og bygt høgare grunnmur. Samtidig har Bacalaofabrikken med sine tre tilsette jobba målretta for å nå nye kundar, også med nye produkt. Og satsinga gjev resultat: Salet har auka og Finn Elling Sætre har god tru på ytterlegare ekspansjon.

– Den viktigaste årsaka til auken er satsing på nye produkt retta mot storhushaldning. Vi leverer til grossistar som distribuerer varer til m.a. til hotell og institusjonar. Og vi lagar alt så gryteklart som muleg, fortel Sætre.

Fabrikken leverer lutefisk av torsk frå den mest kjøtfulle delen av fisken.

Kvitare

Lutefisk av klippfisktosk er kvitare og fastare i konsistensen enn anna lutfisk. Og når fisken er forsalta vert smaken spesielt god, erfarer Sætre.

Ein anna variant med utvatna klippfiskfilet har også slått godt an hos storhushaldningane.

Bacalao de Pedro

Bacalaofabrikken er mest kjent for Bacalao de Pedro, basert på oppskrifter frå Nord Spania. Dette produktet vert distribuert gjennom landsdekkjande avtalar med alle butikkjeder. I tillegg er mellom anna Forsvaret og Smart Club store kundar.

– Eg ser lyst på vidare satsing. Vi har fått det bra til, men det ligg mykje arbeid bak, konstaterer dagleg leiar Finn Elling Sætre på Bacalaofabrikken på Festøya.

 

Produksjonslina hos Bacalaofabrikken.
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

Produksjonslina hos Bacalaofabrikken. Foto: Roy-Arne Folkestad

Bacalaofabrikken har reist seg igjen.
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

Bacalaofabrikken har reist seg igjen. Foto: Roy-Arne Folkestad

Slik såg Bacaloafabrikken på Festøya ut 2. juledag i fjor - etter Dagmar sine herjingar.
(Foto: Arkiv)

Slik såg Bacaloafabrikken på Festøya ut 2. juledag i fjor - etter Dagmar sine herjingar. Foto: Arkiv

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.