Tips oss

Tips oss på 70 04 19 00

  • Faks: 70 04 19 01
  • E-post: redaksjon@morenytt.no
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete avslørte at Austefjorden får ni millionar kroner i statsbudsjettet.
(Foto: Rune Sæbønes)

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete avslørte at Austefjorden får ni millionar kroner i statsbudsjettet. Foto: Rune Sæbønes

Ni millionar til Austefjorden

Heile strekninga Kalvatn - Volda vil få stamvegstandard med det fyrste.

Strekninga Geitvika – Årset i Austefjorden vert tilgodesett med ni millionar kroner i statsbudsjettet for 2013.

Det avslørte kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete då ho opna Kvivsvegen laurdag. Navarsete peika på at sjølve Kvivsvegen no er den mest moderne vegstrekninga på E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

- Men det er strekningar som ikkje har same standard. Difor er det ei glede å fortelje at det i statsbudsjettet vil verte løyvd ni millionar til strekninga Geitvika – Årset, sa Navarsete.

Prosjektorganisasjon

Ho sa at det var viktig at løyvinga kom på plass no, då vegvesenet enno har ein prosjektorganisasjon på plass.

Dermed er det klart at heile strekninga frå Kalvatn til Volda om ikkje alt for lenge får stamvegstandard. I 2013 skal rassikringa av Hjartåberget vere ferdig, og då vil strekninga Volda – Årset ha stamvegstandard. Då var det berre den nemnde strekninga inst i Austefjorden som ville stå att, og det er no altså klart at også denne vil verte oppgradert og utbetra.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Ja til Vartdal Fiskeoppdrett

NVE har gitt Vartdal Fiskeoppdrett AS løyve til å bruke grunnvatn ved Storleva til smoltproduksjon.

Sa nei til folkerøysting i Hornindal

266 personar krevde folkerøysing om kommunesamanslåing, men kommunestyret sa nei.

Lanserer blåvin

Åge Folkestad satsar med eigenprodusert blå kvitvin.

– Rise er levande igjen

Magne Årseth har bygd ein eksakt modell av barndomsheimen til familien Riise. Huset vart teke av Korsafonna i 1968.

Storsatsing på rydding av kulturlandskap

20 millionar kroner til utsiktsrydding i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Folkefest då Sæbø fekk kunstgras

Det var 17. mai-stemning på Sæbø då kunstgrasbana til idrettslaget opna laurdag.

Snart byggjestart

– Det vert ei spennande tid framover. No opnar tilbodskonkurransen, og vi er eitt steg nærare nytt legesenter.

Selde 5.375 festspelbillettar

Det førebelse publikumstalet etter Dei nynorske festspela er 5.375, noko som er om lag som budsjettert.

Kommunestyret sa ja til Hornindal

- Eg vonar at det har kome klart fram for Hornindal kommune at dei er inviterte og hjarteleg velkomne til å gå i allianse med Volda kommune.