Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete avslørte at Austefjorden får ni millionar kroner i statsbudsjettet.
(Foto: Rune Sæbønes)

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete avslørte at Austefjorden får ni millionar kroner i statsbudsjettet. Foto: Rune Sæbønes

Ni millionar til Austefjorden

Heile strekninga Kalvatn - Volda vil få stamvegstandard med det fyrste.

Strekninga Geitvika – Årset i Austefjorden vert tilgodesett med ni millionar kroner i statsbudsjettet for 2013.

Det avslørte kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete då ho opna Kvivsvegen laurdag. Navarsete peika på at sjølve Kvivsvegen no er den mest moderne vegstrekninga på E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

- Men det er strekningar som ikkje har same standard. Difor er det ei glede å fortelje at det i statsbudsjettet vil verte løyvd ni millionar til strekninga Geitvika – Årset, sa Navarsete.

Prosjektorganisasjon

Ho sa at det var viktig at løyvinga kom på plass no, då vegvesenet enno har ein prosjektorganisasjon på plass.

Dermed er det klart at heile strekninga frå Kalvatn til Volda om ikkje alt for lenge får stamvegstandard. I 2013 skal rassikringa av Hjartåberget vere ferdig, og då vil strekninga Volda – Årset ha stamvegstandard. Då var det berre den nemnde strekninga inst i Austefjorden som ville stå att, og det er no altså klart at også denne vil verte oppgradert og utbetra.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Byggjestart for Melsgjerdet

Fredag signerte Ørsta kommune kontrakt med Aurstad AS om utbygging av Melsgjerdet næringsområde.

Hovdebygda vart krinsmeister

Tapte siste heimekamp, men sikra KM-tittelen.

Nekta å stoppe for politiet

Tiltalt for fleire brot på vegtrafikklova.

30.000 besøkte biblioteket

Folkebiblioteka er den mest besøkte kulturinstitusjonen i fylket.

– Må ha nytt skiltplan-vedtak for Osgeila

Lensmann Guttorm Hagen ber Ørsta kommune gjere eit nytt skiltplanvedtak for Osgeila, slik at politiet kan handheve forbodet mot gjennomkøyring.

Engasjerte om kriser

Sjukepleiar Sissel Overvold frå Stranda har dei siste åra vore hjelpearbeidar i verdas verste kriseområde. Torsdag fortalde ho elevar på Ørsta ungdomsskule om arbeidet.

Desse selskapa har kommunen eigarskap i

Ørsta kommune har gjennomført Eigarskapskontroll for rekneskapsåret 2015.

Ti år med raud blues

Bluesbandet Red Roosters jubilerer, og feirar seg sjølve med tiårsfest på Porse.

Idretten har planane klare for Volda Campus Arena

Idretten i Volda ved KFUM Volda og Volda handball presenterte fredag planane for idrettshallen Volda Campus Arena ved Joplassen.

Usemje om bryggje hamna i retten

Må betale 83.000 kroner i sakskostnader.