Tips oss

Tips oss på 70 04 19 00

  • Faks: 70 04 19 01
  • E-post: redaksjon@morenytt.no
Sandvik Møbel vert flytta frå Ørsta og vil verte samlokalisert med fleire bedrifter i Sykkylven.

Sandvik Møbel vert flytta frå Ørsta og vil verte samlokalisert med fleire bedrifter i Sykkylven.

Sandvik Møbel vert flytta frå Ørsta

Vest Møbel AS har i dag orientert tilsette i bedriftene Sandvik Møbler AS om at det no er gjort vedtak om at bedrifta vert flytta og samlokalisert i produksjons- og kontorlokala til Hjellegjerde Eiendom AS i Sykkylven.

Sandvik Møbler AS vert saman med bedriftene Sitwell AS, Stordal, Rajo AS, Sykkylven og Vest Møbel AS, Sykkylven flytta og samlokalisert i Sykkylven.

I ei pressemelding frå Vest Møbel AS  heiter det at det har vorte gjort ein grundig gjennomgang med fokus på m.a. samla reduksjon av driftskostnader, synergi og utviklingseffekt mellom selskapa i eit større møbelmiljø med fleire leverandørar og underleverandørar, større tilgang på ulike faglege ressursar, vurdert til å vere den beste framtidige lokaliseringa med tanke på vidare vekst og utvikling, oppbygging av ein meir funksjonell organisasjon.

– Det er planlagt å samlokalisere administrative ressursar før komande årsskifte. Det meste av produksjon og øvrige funksjonar vert flytta i løpet av våren-2013, heiter det i pressemeldinga.

Det vert og opplyst om at ved flytting og samlokalisering vil personalbehovet verte tilpassa i samråd med dei tillitsvalde.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Storsatsing på rydding av kulturlandskap

20 millionar kroner til utsiktsrydding i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Folkefest då Sæbø fekk kunstgras

Det var 17. mai-stemning på Sæbø då kunstgrasbana til idrettslaget opna laurdag.

Snart byggjestart

– Det vert ei spennande tid framover. No opnar tilbodskonkurransen, og vi er eitt steg nærare nytt legesenter.

Selde 5.375 festspelbillettar

Det førebelse publikumstalet etter Dei nynorske festspela er 5.375, noko som er om lag som budsjettert.

Kommunestyret sa ja til Hornindal

- Eg vonar at det har kome klart fram for Hornindal kommune at dei er inviterte og hjarteleg velkomne til å gå i allianse med Volda kommune.

Tok sølv i Lerum cup

Ørsta sitt J13-lag leverte fleire gode kampar under Lerum cup i helga, og spelte seg fram til finale i a-sluttspelet.

Rekord i Hovderittet

Det vart sett løyperekord under Hovderittet i Hovdebygda søndag.

Millionoverskot for Sunnmørsbadet

Over 90.000 opplevde badeglede i Sunnmørsbadet i fjor. Det gir badet millionoverskot.

Gir hytteløyve

Samfunnsutvalet gir løyve til hytte/sel i omstridt område på Barstadfjellet.