Tips oss

Tips oss på 70 04 19 00

  • Faks: 70 04 19 01
  • E-post: redaksjon@morenytt.no
Arild Iversen etterlyser handlekraft frå Statens vegvesen.

Arild Iversen etterlyser handlekraft frå Statens vegvesen.

Etterlyser strakstiltak i Volda sentrum

Ordførar Arild Iversen etterlyser strakstiltaka Statens vegvesen ville gjennomføre i Volda sentrum. Tiltaka skulle vere gjort før Kvivsvegen opna.

– Opning av Kvivsvegen gir auka press på trafikken gjennom Volda sentrum og det er svært avgjerande at dei enkle strakstiltaka som vegvesenet har lovd, vert gjennomført, seier Iversen.

Positive signal

I påvente av gjennomføring av planlagt tunnelløysing frå Volda til Furene er det frå Volda kommune si side peika på ulike behov for tiltak på strekninga sjukehuskrysset til Volda ferjekai, og vidare til Furene. Signala har vore positive frå både Fylkeskommunen og Statens vegvesen si side med tanke på å gjennomføre tiltaka, men ingenting har skjedd, berre ei veke før Kvivsvegen opnar. Det er mellom anna snakk om redusert fartsgrense til 40 km/t gjennom sentrum, betre skilting og nytt fotgjengarfelt. No har Iversen skrive brev til vegvesenet der han etterlyser tiltaka.

Inga overrasking

– Med grunnlag i dei lovnader som er gitt, og dei forventningar som er lagt i høve dette, er det vesentleg for både kommunen og Statens vegvesen/Fylkeskommunen sitt omdøme at tiltaka vert gjennomført som forventa, er den klare beskjeden frå Iversen.

Ordføraren minner om at behovet for tiltak ikkje kjem som noka overrasking på vegvesenet. Han seier vidare at trafikkavviklinga gjennom Volda sentrum bør sjåast i samanheng med Kvivsvegprosjektet i ein heilskapleg plan for nødvendige tiltak i høve standard og krav til stamveg.

– Kommunen krev at desse viktige trafikktryggingstiltaka no kjem på plass. Dette er små tiltak, men sentrale for trafikkflyten og sikkerheita. Det vil derfor vere uheldig når vi skal feire eit milliardprosjekt, som eit stort lyft for heile regionen, dersom trafikkavviklinga gjennom Volda sentrum skal verte hengjande som ei hindring. Vi etterlyser handlekraft for å få dette på plass.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Nordstoga til Folkestad

Fredag 16. september er det igjen klart for ein storkonsert på Folkestad kulturhus. Denne gongen med Odd Nordstoga.

Ulsteinhallen:

Nær 7.000 vart med på handballfesten

Ørsta handball og Volda handball deltok også

Betty var innsperra i mange dagar

Sjekk garasjar og uthus for kattar og andre dyr no i ferietida. Huskatten Betty (5) kan ha vore innesperra i ein garasje i opptil 10 dagar.

Ingunn regjerer i Bondalselva

– Det er litt artig. Eg går i elva, kastar ut fluga, og får napp ganske kjapt. Der har stått mannfolk heile dagen, utan å vere i nærleiken av å få fisk.

Kvinne angreip mann med saks

Fleire oppdrag for politiet i Volda natt til søndag.

Oppgraderer til 132 kV

Noregs vassdrags- og energidirektorat gir løyve til å bygge ny 132 kV-leidning mellom Tussa kraftverk (Bjørke) og Hovdenakk transformatorstasjon.

Volda-motor heidra med pris

Veteranskipet MS Lykken, tilhøyrande Øksnes kystlag, vart i helga heidra under Forbundet Kystens landsstemne i Bodø.

Kvalen satsar i Italia

Jonas Kvalen har signert for italiensk klubb. – Eg byrjar å nærme meg draumen.