Vikegata: Ørsta si gågate. Kva skal til for å skape meir liv i Vikegata? spør Petter Myklebust. Han trur ei løysing kan vere å opne delar av gata for trafikk.
            (Foto: Janne-Marit Myklebust)

Vikegata: Ørsta si gågate. Kva skal til for å skape meir liv i Vikegata? spør Petter Myklebust. Han trur ei løysing kan vere å opne delar av gata for trafikk.Foto: Janne-Marit Myklebust

Vil opne Vikegata for trafikk

I eit brev til Ørsta kommune bed Petter Myklebust om at 1. kvartal av Vikegata frå aust vert opna for biltrafikk og korttidsparkering.


– Vikegata treng fleire butikkar

– Før det blir gitt byggeløyve til Amfi, må Ørsta kommune ha ein plan om kva som skal gjerast med Vikegata.

 

– Eg har i dag firma som har meldt si interesse for å leige lokale i Vikegata, dersom vi får ei køyrbar gate, skriv han til kommunen, og avsluttar med:

– I von om snarleg svar og ei positiv handsaming.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene