Avgift: Ørsta kommune vurderer å innføre avgift for ferjekaiene. Dette protesterer NHO Sjøfart på.
            (Foto: Janne-Marit Myklebust)

Avgift: Ørsta kommune vurderer å innføre avgift for ferjekaiene. Dette protesterer NHO Sjøfart på.Foto: Janne-Marit Myklebust

NHO Sjøfart slaktar forslaget om anløpsavgift

NHO Sjøfart har lite til overs for forslaget frå Ørsta kommune om å innføre anløpsavgift. NHO meiner forslaget er ugyldig.

– Føresegna tilfredsstiller ikkje minimumskrav til saksførebuing, og er difor så mangelfull at ho må sjåast på som ugyldig, heiter det frå NHO Sjøfart.

NHO grunngjev dette med at Ørsta kommune ikkje kan dokumentere utgifter som lovleg kan førast på ei anløpsavgift.


Åtvarar mot hamneavgift i Ørsta

Vartdalgruppa Fiskeoppdrett åtvarar mot anløpsavgift i Ørsta. Dei fryktar det vil gje ringare konkurransevilkår.Kan bli anløpsavgift i Ørsta

Lokale forskrifter etter hamne- og farvasslova vert no sendt på høyring. I første omgang omfattar dette anløpsavgift.

 

Viss det skulle vise seg at ei anløpsavgift/hamneavgift likevel skulle vere lovleg, meiner NHO Sjøfart at Ørsta kommune har eit forslag som er grovt urimeleg.

Då viser NHO sjøfart til at det vert lagt opp til å krevje anløpsavgift for seks ferjekaier i kommunen. Berre ei av desse, Skår, er kommunal. Dei andre er statlege eller fylkeskommunale.

Det vert vist til at Fjord1 etter dei satsane som er presentert, må betale 0,9 millionar kroner i 2017-kroner, og over 1,1 millionar etter 2020, då det vert ei ekstra ferje i Festøy-sambandet.

– Dette er grovt urimeleg, og truleg over grensa for myndemisbruk, heiter det i det krasse høyringssvaret frå NHO Sjøfart. Dei rår alle medlemsreiarlag om ikkje å betale anløpsavgift.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene