Nye tider Det er ingen tvil  om kven sin  logo som skal profileres i forgrunnen framover.
            (Foto: Tarjei Engeset Ofstad)

Nye tider Det er ingen tvil om kven sin logo som skal profileres i forgrunnen framover.Foto: Tarjei Engeset Ofstad

– Viktig å ta klubben tilbake

Etter snart seks års Sparebanken Møre, går VTI fotball no i allianse med konkurrenten Sparebank 1.

Det var masse entusiasme i lufta då VTI Fotball og Sparebank 1 Søre Sunnmøre lanserte sin nye generalsponsor-avtale på klubbhuset 6. desember.

– Besluttsomheita banken viste tidleg i prosessen, appellerte sterkt til oss, seier Solveig Storeide, dagleg leiar i VTI fotball.

Var sårt å miste klubben

Då det tikka mot slutten for avtalen med Sparebanken Møre, kom eit offensivt Sparebank 1 på banen og gjekk i møter med klubben.

–  Å miste VTI fotball for fem-seks år sidan – det var sårt. Det var viktig å ta klubben tilbake no fortel Stig Brautaset som er administrerande direktør for verksemda på Søre Sunnmøre

Utan å ville gå ut med tala, fortel partane at sponsoravtalen inneber pengebeløp som er uvanleg store for ein 4.divisjonsklubb å vere. I følgje Brautaset blir dette den klart største avtalen banken har på Søre Sunnmøre.

– Her i Volda har vi hovudkontoret vårt, og her skal vi vere dominerande. Det var viktig å ta VTI Fotball tilbake, seier han.

Skal styrke både topp og breidde

Han forklarar at måetl med avtalen er styrke VTI Fotball frå breidde til A-lag, for gjennom det å bidra til at folk har lyst til å flytte til, bu og virke i Volda. 

VTI fotball sine viktigaste sportslege mål er å få herrelaget tilbake til 3. divisjon, og damelaget tilbake til 2. divisjon, i følgje Storeide.

Storeide er optimistisk til kva Sparebank 1 kan vere med på å få til, også i samband med den nye aktivitetsparken som byggast ved stadion.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene