frekvens: Ap vil oppretthalde frekvensen i Volda - Folkestad.
            (Foto: Janne-Marit M. Falch)

frekvens: Ap vil oppretthalde frekvensen i Volda - Folkestad.Foto: Janne-Marit M. Falch

Vil ikkje redusere

Arbeidarpartiet vil halde oppe dagens frekvensen i sambandet Volda- Folkestad.

– Arbeidarpartiet går mot den føreslegne reduksjonen på ferjesambandet Volda-Folkestad, fortel stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap)..

Han poengterer at dette er eit viktig samband for gjennomgåande riksvegtrafikk, og sambandet har òg stor betydning for lokalsamfunna på sør- og vestsida av Voldsfjorden.

– Arbeidarpartiet støtter omlegginga til ferjemateriell med nullutslepp på sambandet Volda-Folkestad, men understrekar på linje med lokale innspel at rutetilbodet minst skal haldast oppe på dagens nivå, seier Holen Bjørdal.

Det var tidlegare i haust det vart kjent at Statens vegvesen ynskjer å redusere i frekvensen mellom Volda og Folkestad. Medan vegvesenet vil ha tjue minutts avgangar i Festøya–Solavågen, vil frekvensen vert i Volda–Folkestad berre vere på førti minutt, mot tretti minutt i dag.

– Vi meiner ferjetilbodet i sambandet ikkje må reduserast, og utfordrar regjeringa til å bruke to nye ferjer for å halde oppe eit tilbod minst på linje med dagens tilbod, seier Holen Bjørdal.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene