retten: Ein mann i 30-åra busett i Ørsta må møte i tingretten.

retten: Ein mann i 30-åra busett i Ørsta må møte i tingretten.

Godtok ikkje førelegg

Ein mann i 30-åra må møte i Søre Sunnmøre tingrett då han ikkje vil godta eit førelegg for brot på vegtrafikklova.

Ifølgje siktinga køyrde mannen bil i mai 2016 utan å vere tilstrekkeleg omsynsfull då han mista kontroll over bilen og køyrde i autovernet. Ifølge siktinga oppstod det store skader på bilen.

I samband med den omtala hendinga er mannen og sikta for å ha transport barn under 150 cm utan at godkjent sikringsutstyr vart brukt. Mannen var bøtelagt 7.000 kroner, men har ikkje godteke førelegget og må no i retten.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene