Bjørke: Fylkesmannen har sett i gang arbeidet om ei eventuell grensejustering.
            (Foto: Kjell Arne Steinsvik/Over Bakken foto)

Bjørke: Fylkesmannen har sett i gang arbeidet om ei eventuell grensejustering.Foto: Kjell Arne Steinsvik/Over Bakken foto

Arbeidet om grensejustering i gang

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er i gang med arbeidet om ei eventuell grensejustering for Bjørke og Viddal. No ber han Ørsta og Volda kommunar om faktaopplysningar.

Ørsta kommune vert bedne om å gjere greie for eller supplere allereie faktaopplysningar om verknadene ved ei eventuell grensejustering. Kommunane Volda og Hornindal, på vegner av nye Volda kommune, skal også gjere greie for fakta på dei områda det er naturleg at kommunen uttalar seg om.

Ørsta kommune vert i tillegg bedne om å kome med ei oversikt over alle innbyggjarar i Bjørke og Viddal over seksten år, og med telefonnummer.

– Innbyggjargranskinga vil skje i form av telefonundersøking, og informasjon om dette vil bli sendt ut i løpet av desember 2017, kommenterer fylkesmannen.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene