Sæbø skule: Ungdomsskuledelen ved Sæbø skule ligg både i fonnfare og er nedsliten.
            (Foto: Andre)

Sæbø skule: Ungdomsskuledelen ved Sæbø skule ligg både i fonnfare og er nedsliten.Foto: Andre

Vil lukke alle avvik ved Sæbø skule

Formannskapet rår til å løyve 500.000 kroner til eit forprosjekt for Sæbø skule. Målet er å få lukka alle avvik ved skulen.

Samstundes skaper skredfare eit problem. Det gjer at det i det komande forprosjektet må avklarast kva bygningsmessige tiltak som er mogleg å få gjennomført utan at det kjem i konflikt med skredfaren.

Bakgrunnen for saka elles er at fleire tilsyn har konkludert med kritikkverdige forhold ved skulen, både bygningsmessig og når det gjeld inneluft. Det er truga med at det kjem krav om å stengje ungdomsskule-delen av skulen.

I formannskapet var det stor vilje til å få gjennomført tiltak, samstundes som fleire innsåg at eit nybygg kan liggje mange år fram i tida.

– Målet må vere å løyve nok pengar no slik at vi gjer skulen god nok for ti nye år, sa Marit Aklestad (SV).

Etter forslag frå Hans-Olav Myklebust rår formannskapet til at det vert løyvd 500.000 kroner til utgreiingar og forprosjekt, og der målet er å få lukka alle avvik.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene