Størst vekst: Ørsta kommune vaks mest av kommunane på Søre Sunnmøre i 2016. På Ytre Søre Sunnmøre hadde tre av fire kommunar folketalsnedgang.
            (Foto: Webjørn Yksnøy Bergmann)

Størst vekst: Ørsta kommune vaks mest av kommunane på Søre Sunnmøre i 2016. På Ytre Søre Sunnmøre hadde tre av fire kommunar folketalsnedgang.Foto: Webjørn Yksnøy Bergmann

Rår til mottak av ti flyktningar i 2018

Formannskapet rår samrøystes til at Ørsta tek i mot ti flyktningar i 2018. Det er i samsvar med ynsket frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet.

I tilrådinga frå formannskapet vert det ikkje rådd til mottak av mindreårige asylsøkjarar. I tillegg til talet på ti flyktningar kjem familieattforeining.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene