Norangsdalen stengt grunna skredfare

Dei massive nedbørsmengdene det siste døgnet aukar faren for snøskred. Vegvesenet stenger derfor Norangsdalen for trafikk.
Bratt Når ein ser kor tett høgdekotene ligg langs med vegen,  forstår ein kvifor det lett utviklar seg skredfare i denne delen av Norangsdalen.
            (Foto: Norkart)

Bratt Når ein ser kor tett høgdekotene ligg langs med vegen, forstår ein kvifor det lett utviklar seg skredfare i denne delen av Norangsdalen.Foto: Norkart

 

Fylkesveg 655 er stengt på strekninga Tryggestad – Mobakken. Vegvesenet opplyser på sine nettsider at vegen er mellombels steng, og det på ubestemt tid.  

Les også: Norangsdalen opna att

Hotel Union Øye tar situasjonen med knusande ro

Hotelldirektør Mariann Øye-Mork ved Union Øye fortel at tre dryge timar ekstra køyring ventar, for gjestar og personell som er på austsida av det skredutsette området og køyrer rundt.

– Er det nokon gjestar som like godt tar seg ei ekstra natt hjå dykk no når dei først er der?

– Det hadde vore noko, haha! Men det er nok heller som oftast motsett, at mange avbestiller det planlagde opphaldet.

Dette er ikkje nokon ny situasjon for Hotel Union Øye, direktøren tar det heile med rutinert ro.

– Dette skjer årvisst, og heldigvis pleier vegen alltid å opne att etter ein dag eller to, fortel ho.

Les også: Varslar flaum på Vestlandet

Spørsmålet er om ikkje det vidgjetne hotellet også kan dra nytte av snøen som får skientusiastane til å juble. Vel, ikkje i så stor grad i denne omgang, men på sikt er svaret eit optimistisk ja:

– Vi stenger 10. desember, og opnar att 15. mars, når topptursesongen byrjar for fullt, forklarar Øye-Mork.

Ho er bombesikker på at mesteparten av snødekket som no taktfast byggar seg opp i fjellet, blir liggande til langt utpå våren. Frå faregrad 1 til 3

Torsdag viste varslingstenesta varsom.no faregrad 1 for Sunnmøre, som er det lågaste og tryggaste nivået. No er faregraden auka til 3.

For skikøyrarar er det viktig å ha i bakhovudet at dette inneber betydeleg skredfare. Skalaen går i heilt ekstreme tilfelle opp til 5, men dei fleste skredulykker skjer ved faregrad 2 og 3. Held ein seg til terreng som er slakare enn 30 grader, samt unna utløpsområde for potensielle skred, skal ein i teorien gå trygt. Dette er særleg viktig i høgda der snøen er tørr, blir transport av vind og dannar lag som igjen kan utarte til flakskred.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene