Vegvesenet er betenkte om anløpsavgift

Statens vegvesen er overraska over at dei ikkje har fått direkte førespurnad frå Ørsta kommune om høyring om anløpsavgift.

Statens vegvesen styrer riksvegferjesambandet Festøya-Solavågen. Om ei anløpsavgift kjem på plass i Ørsta kommune vil det påføre Statens vegvesen kostnader.

Les også: Kan bli anløpsavgift i Ørsta

– Som kaieigar har Statens vegvesen sjølv vesentlege kostnader på Festøy ferjekai for drift og vedlikehald. Vi stiller spørsmål ved forholdet mellom kva kostnadar som fell på Ørsta kommune og den kostnaden som denne avgifta vil medføre for fartøya i kommunen sitt sjøområde. Det verkar som at dette forholdet ikkje er i balanse. Vi stiller også spørsmål ved om det er heimel for å krevje inn denne avgifta som beskrive i høyringa, skriv seksjonsleiar Victor Størdal i Statens vegvesen.

Vegvesenet er overraska over at dei ikkje har blitt kontakta direkte om høyringa, og ber om utsett høyringsfrist.

– Dersom innhaldet i høyringa blir vedteke, vil det medføre vesentlege kostnader som vi for augneblinken er svært betenkte med å akseptere.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene