Bjørke: Grendelaget på Bjørke ynskjer innbyggjargransking per brev.
            (Foto: Kjell Arne Steinsvik/Over Bakken foto)

Bjørke: Grendelaget på Bjørke ynskjer innbyggjargransking per brev.Foto: Kjell Arne Steinsvik/Over Bakken foto

Vil ha skriftleg gransking

Bjørke grendalag ynskjer ei skriftleg innbyggjargransking i saka om grensejustering for Bjørke-området.

Det går fram av eit skriv grendelaget har sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

– Me meiner innbyggjarhøyringa bør gå føre seg per brev og ikkje telefonisk. Dette er ei så viktig sak for mange at det er viktig ein får ro til å svare slik ein eigentleg meiner. Dette gjeld spesielt eldre og andre som høyrer dårleg og av andre grunnar har vanskeleg for å svare per telefon. Me tilrår då òg at faktagrunnlaget og innbyggjarhøyringa vert sende ut samstundes, heiter det frå grendelaget i skrivet til fylkesmannen.

Grendelaget er vidare opptekne av at spørsmåla som vert stilte i høyringa er så enkle og tydelege som mogleg-

Grendelaget er også skeptiske til at faktagrunnlaget som fylkesmannen skal samle inn, ikkje ser ut til å verte presentert for innbyggjarane.

Me meiner faktagrunnlaget må ut til innbyggjarane før eller i samband med innbyggjarhøyringa, heiter det frå grendelaget.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.