Landbruk: Ørsta ønskjer vidare samarbeid om landbruk i nye Volda kommune.
            (Foto: unknown)

Landbruk: Ørsta ønskjer vidare samarbeid om landbruk i nye Volda kommune.Foto: unknown

Vil ha vidare samarbeid om landbruk

I samband med samanslåing av Hornindal og Volda kommunar frå 2020, er det i gang ein prosess for korleis nye Volda skal organiserast. Dette gjeld også landbruk og næringsapparat, skriv rådmann i Volda, Rune Sjurgard til Ørsta kommune.

I dag samarbeider Ørsta og Volda om landbrukskontoret. Rådmann i Ørsta, Wenche Solheim, svarar at dei ønskjer å halde fram med dette samarbeidet, også når Volda og Hornindal vert slått saman.

– Ørsta og Volda har i dag eit svært velfungerande landbrukskontor som no også yter tenester til Hornindal grunna sjukdom der. Av omsyn til næringa og lokalssamfunna er det viktig å ta vare på eit intakt og sterkt fagmiljø og ikkje svekke dette. Ørsta kommune er innstilt på vidare samarbeid, og legg vekt på at vi ikkje skal gjere noko som svekker tilbodet til ei av dei største og viktigaste næringane i Ørsta.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.