Dumpa: Situasjonsbilde ein stad langs E39 mellom Masdal- og Søre Vartdal. Fleire bilete:Pil til høgre (Foto: Per Inge Rebbestad)

Dumpa: Situasjonsbilde ein stad langs E39 mellom Masdal- og Søre Vartdal. Fleire bilete:Pil til høgreFoto: Per Inge Rebbestad

Plast: Plast er det verste, meiner Per Inge Rebbstad. Dette er på strekninga rundt Berkneset. (Foto: Per Inge Rebbestad)

Plast: Plast er det verste, meiner Per Inge Rebbstad. Dette er på strekninga rundt Berkneset. Foto: Per Inge Rebbestad

Dumpa mellom Festøya og Vartdal.

Dumpa mellom Festøya og Vartdal.

Uoffisiell fylling langs E39 Festøya-Vartdal.

Uoffisiell fylling langs E39 Festøya-Vartdal.

Dumpa mellom Festøya og Vartdal

Dumpa mellom Festøya og Vartdal

Meir plast: Søppel på strekninga Festøya- Vartdal.

Meir plast: Søppel på strekninga Festøya- Vartdal.

Dumpa på strekinga Mork-Lid, Volda.

Dumpa på strekinga Mork-Lid, Volda.

Bos funne av Per Inge Rebbestad. Mork- Lid.

Bos funne av Per Inge Rebbestad. Mork- Lid.

Sofa: Dumpa på strekninga rundt Berkneset. Og det er nok ei stund sidan. Foto: Per Inge Rebbestad. (Foto: Per Inge Rebbestad)

Sofa: Dumpa på strekninga rundt Berkneset. Og det er nok ei stund sidan. Foto: Per Inge Rebbestad.Foto: Per Inge Rebbestad

1 / 9

Avslører mange små miljøsynder

Sjå kva Per Inge Rebbestad har funne langs vegane.

Den som syklar er ikkje berre miljøvennleg. Han har og tid til å sjå seg rundt. Og det gjer Per Inge Rebbestad. Sykkelturane hans avslører den eine miljøsynda etter den andre, på stader der syndaren kanskje trudde at ingen kom til å leite. Ikkje av dei store miljøproblema kvar for seg, men samla sett vert det ille. Som langs E39 frå Festøya og mot Ørsta:

– Forsøplinga byrjar frå første utkøyrsle etter Festøya og held fram langs E39, i alle fall til Rjånes, med fire-fem konsentrasjonar, fortel Rebbestad.

Også på Berkneshalvøya har folk etterlatt seg mykje rart.

– Det er fleire uoffisielle bosplassar på kvar side av kommunegrensa, heilt inn til Digernes, seier Per Inge Rebbestad.

Og Hjørundfjordstranda:

– Her er det søppelfyllingar som går frå vegkanten og heilt ned til sjøen.

Fenomenet avgrensar seg ikkje berre til strendene. På Krøvelseidet mot Åmdalen fann Rebbestad åtte smekkfulle sekkar på 250 meter.

– Det var plast, pluss fleire bildekk, lampar, tørkestativ og så vidare. Ei sundslegen toalettskål ligg der enno om nokon vil på sightseeing, seier Rebbstad

Han synest all plasten er verst, og peikar på at stadig fleire har fått auga opp for plastforsøplinga i havet.

– Det vert ikkje betre av at vi fyller på frå andre sida. Plastforsøplinga på land er minst fire gongar så stor som i havet. Ei verdsomfattande undersøking av springvatnet syner at 83 prosent av prøvene inneheld plastpartiklar.

Volda og Ørsta Reinhaldsverk hentar sekkane når Rebbestad har pakka det han finn. Men VØR har opplyst at dei ikkje kan gå å plukke søppel. Rebbestad, som er med i Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) meiner kommunen må ta eit ansvar.

– MDG vil levere eit interpellasjon og ber om at kommunen set i gang ein prosess med kartlegging, opprydding og tiltak for å hindre vidare forsøpling, seier Rebbestad.

– Det er lett på kjenne avmakt, men tek vi fatt i det som er rett framfor oss, det som er nært og konkret, så har me i alle fall utretta noko. Det aller største forskjellen går mellom å gjere lite grann og å gjere ingenting, seier han

Meir å lese på Møre-Nytt:
Miljøaktivist: Per Inge Rebbestad tar fatt i dei nære og synlege miljøproblema.
            (Foto: Janne-Marit Myklebust)

Miljøaktivist: Per Inge Rebbestad tar fatt i dei nære og synlege miljøproblema.Foto: Janne-Marit Myklebust

Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.