Mikrofon: Rådmannen ynskjer å vere sikker på lva poliktikarane eigentleg seier, og innfører lydopptak på alle politiske møte.
            (Foto: Pressefoto)

Mikrofon: Rådmannen ynskjer å vere sikker på lva poliktikarane eigentleg seier, og innfører lydopptak på alle politiske møte.Foto: Pressefoto

Vil vere sikre på kva politikarane seier

No vert det lydopptak av alle møte.

Det politiske sekretariatet i Ørsta kommune varslar at det vert gjort lydopptak frå alle politiske møte frå 15. november.

Føremålet er å sikre at det ikkje vert mistydingar og diskusjonar om kva som vart vedteke.

Vedtaket om å ta opp lyd frå alle møte er gjort administrativt, og vert varsla til formannskapet på fyrstkomande møte.

Rådmannen forklarar at innføringa av lydopptak vert gjort for å gjere dei politiske møta meir effektive.

Samstundes poengterer rådmannen at alle forslag må fremjast skriftleg. Helst skal forslaga kome elektronisk, men er dette vanskeleg å få til under møta, kan framlegget skrivast med hand frå den som legg fram forslaget.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.