Gran: Høge grantre skuggar for sola i byggefeltet Bergane i Barstadvik. Oppsitjarane i området fortel at dei har sol mindre enn seks månader av året, på grunn av skogen. Illustrasjonsfoto
            (Foto: Janne-Marit M. Falch)

Gran: Høge grantre skuggar for sola i byggefeltet Bergane i Barstadvik. Oppsitjarane i området fortel at dei har sol mindre enn seks månader av året, på grunn av skogen. IllustrasjonsfotoFoto: Janne-Marit M. Falch

Vil ha tilbake sola i Barstadvik

Ber om at ein stor granskog vert fjerna.

Oppsitjarar i Bergane byggefelt i Barstadvik bed kommunen om at eit stort granfelt som skuggar for sola til byggefeltet, vert fjerna.

– Det er mykje prat og lite handling. Gjennom åra har folk i feltet med jamne mellomrom kontakta grunneigar, kommunen og skogsjefar, men ingenting skjer. Vi veit at skogen vart planta først, og vi veit at hogsttid for siktagran er mellom 40 - 60 år.

- Vi veit også at Ørsta kommune etablerte dette feltet, vel vitande om at skogen veks og tek vekk sola frå folka som bur her. Våren vert kortare, sommaren vert kortare for kvart år som går. Ingen av oss ønskjer å bu i feltet i mørket utan sol. For å seie det enkelt: Vi vil ha vekk skogen (jungelen) no, ikkje om 30 år, og vi vil ha handling, ikkje meir prat.

- Vil vil rett og slett ha mykje meir sol, enn under seks månader, slik det er i dag, skriv oppsitjarane.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene