Gran: Høge grantre skuggar for sola i byggefeltet Bergane i Barstadvik. Oppsitjarane i området fortel at dei har sol mindre enn seks månader av året, på grunn av skogen. Illustrasjonsfoto
            (Foto: Janne-Marit M. Falch)

Gran: Høge grantre skuggar for sola i byggefeltet Bergane i Barstadvik. Oppsitjarane i området fortel at dei har sol mindre enn seks månader av året, på grunn av skogen. IllustrasjonsfotoFoto: Janne-Marit M. Falch

Vil ha tilbake sola i Barstadvik

Ber om at ein stor granskog vert fjerna.

Oppsitjarar i Bergane byggefelt i Barstadvik bed kommunen om at eit stort granfelt som skuggar for sola til byggefeltet, vert fjerna.

– Det er mykje prat og lite handling. Gjennom åra har folk i feltet med jamne mellomrom kontakta grunneigar, kommunen og skogsjefar, men ingenting skjer. Vi veit at skogen vart planta først, og vi veit at hogsttid for siktagran er mellom 40 - 60 år.

- Vi veit også at Ørsta kommune etablerte dette feltet, vel vitande om at skogen veks og tek vekk sola frå folka som bur her. Våren vert kortare, sommaren vert kortare for kvart år som går. Ingen av oss ønskjer å bu i feltet i mørket utan sol. For å seie det enkelt: Vi vil ha vekk skogen (jungelen) no, ikkje om 30 år, og vi vil ha handling, ikkje meir prat.

- Vil vil rett og slett ha mykje meir sol, enn under seks månader, slik det er i dag, skriv oppsitjarane.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.