(Foto: svein aam)

Foto: svein aam

Brunvoll Volda

Fleire kontraktar til Volda

Brunvoll Volda har fått to nye kontraktar

Brunvoll Volda, tidlegare Scana Volda, har sikra seg nye kontraktar til eit fiskefartøy og ein brønnbåt. Kontraktane gjeld framdrifts- og manøvreringssystem.

Den eine kontakten gjeld ein ny pelagisk trålar for selskapet Charisma Fishing Co. Ltd på Shetland. Den andre gjeld ein brønnbåt for Sølvtrans AS.

–Leveransane frå Brunvoll finn stad i løpet 2018. Leveransane frå Brunvoll er alle tilpassa det enkelte skipet sin aktuelle driftsprofil. Fellesnemnaren er optimaliserte og effektive system for sikkerheit, driftsøkonomi og miljøhensyn, står det i ei pressemelding.

Verdien av kontraktane er ikkje gitt opp.Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.