Skredsikring: Vallabøen er eitt av områda som er aktuelt for skredsikring.

Skredsikring: Vallabøen er eitt av områda som er aktuelt for skredsikring.

Løyver til skredsikring i Ørsta

Regjeringa foreslår at Ørsta vert prioritert for skredsikring i 2018.

Regjeringa foreslår midlar til skredsikring i Ørsta i statsbudsjettet.

Regjeringa prioriterer tiltak for skredsikring i Ørsta i 2018. Det går fram av forslaget til statsbudsjett, som vart lagt fram torsdag.

Regjeringa foreslår å løyve i alt 254 millionar kroner til førebygging av flaum- og skredskadar, der om lag 203 millionar kroner vert løyvd til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.


Statsbudsjettet

Nye ferjekaier

Pengar til utbetring av ferjekaiene på Festøya og i Volda er mellom løyvingane i samferdslebudsjettet

 

Ei førebels oversikt syner at sikringstiltak i Møre og Romsdal vert prioritert i 2018, og av dei sikring av Gjerdeelva i Hareid kommune og skredsikring i Ørsta kommune, heiter det frå regjeringa.

NVE vil dessutan halde fram med utgreiinga om kor vidt drenering av Åknesremna i Stranda kommune kan vere eit eigna tiltak.


Nynorsk kultursentrum er vonbrotne

Meiner nynorsk vert nedprioritert.

 
Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene