Skredsikring: Vallabøen er eitt av områda som er aktuelt for skredsikring.

Skredsikring: Vallabøen er eitt av områda som er aktuelt for skredsikring.

Løyver til skredsikring i Ørsta

Regjeringa foreslår at Ørsta vert prioritert for skredsikring i 2018.

Regjeringa foreslår midlar til skredsikring i Ørsta i statsbudsjettet.

Regjeringa prioriterer tiltak for skredsikring i Ørsta i 2018. Det går fram av forslaget til statsbudsjett, som vart lagt fram torsdag.

Regjeringa foreslår å løyve i alt 254 millionar kroner til førebygging av flaum- og skredskadar, der om lag 203 millionar kroner vert løyvd til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.


Statsbudsjettet

Nye ferjekaier

Pengar til utbetring av ferjekaiene på Festøya og i Volda er mellom løyvingane i samferdslebudsjettet

 

Ei førebels oversikt syner at sikringstiltak i Møre og Romsdal vert prioritert i 2018, og av dei sikring av Gjerdeelva i Hareid kommune og skredsikring i Ørsta kommune, heiter det frå regjeringa.

NVE vil dessutan halde fram med utgreiinga om kor vidt drenering av Åknesremna i Stranda kommune kan vere eit eigna tiltak.


Nynorsk kultursentrum er vonbrotne

Meiner nynorsk vert nedprioritert.

 
Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.