Rektor Johann Roppen og økonomidirektør Ingunn Welle  ved Høgskulen i Volda
            (Foto: HI Volda)

Rektor Johann Roppen og økonomidirektør Ingunn Welle ved Høgskulen i VoldaFoto: HI Volda

Statsbudsjettet

Høgskulen er skuffa

Ingen nye stipendiatar, og krav om innsparing.

I statsbudsjettet er det løyvt pengar til fleire studieplassar både ved  Høgskulen i Ålesund og Høgskulen i Molde. Men ikkje i Volda. Men det er mangel på løyvingar til nye stipendiatar som er mest skuffande.

– Vi hadde både håpt og trudd på at vi skulle få pengar til fleire stipendiatar. Dette er noko vi vil arbeide med vidare, seier rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda.

Kutt

Endringar i finansieringssystemet for Høgskulane gjer at det vert lagt opp til kutt i rammene. Kutta må takast i administrasjonen.

– For Høgskulen i Volda betyr det eit såkalla effektiviseringskutt på ca 1,8 millionar kroner. Alle høgskular og universitet er pålagde slik effektiviseringskutt. Høgskulen får også kutt ved at det i 2017 vart innført eit nytt finansieringssystem, og dette kuttet vert innført gradvis og får full effekt først frå 2019, seier økonomisjef Ingunn Welle ved Høgskulen i Volda.

Nybygg

Det planlagte nybygget med arbeidsnamnet «Sivert  Aarflot-huset» er omtalt i statsbudsjettet, men det er ikkje knytt pengar til dette prosjektet då det skal dekkast av høgskulens vanlege budsjett når det står ferdig i 2020.

–Det kan kome meir pengar til høgskulen om det er midlar som er sett av til fordeling seinare i 2018 – slik har det vorte gjort dei siste åra, står det i ei pressemelding frå Høgskulen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene