Rektor Johann Roppen og økonomidirektør Ingunn Welle  ved Høgskulen i Volda
            (Foto: HI Volda)

Rektor Johann Roppen og økonomidirektør Ingunn Welle ved Høgskulen i VoldaFoto: HI Volda

Statsbudsjettet

Høgskulen er skuffa

Ingen nye stipendiatar, og krav om innsparing.

I statsbudsjettet er det løyvt pengar til fleire studieplassar både ved  Høgskulen i Ålesund og Høgskulen i Molde. Men ikkje i Volda. Men det er mangel på løyvingar til nye stipendiatar som er mest skuffande.

– Vi hadde både håpt og trudd på at vi skulle få pengar til fleire stipendiatar. Dette er noko vi vil arbeide med vidare, seier rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda.

Kutt

Endringar i finansieringssystemet for Høgskulane gjer at det vert lagt opp til kutt i rammene. Kutta må takast i administrasjonen.

– For Høgskulen i Volda betyr det eit såkalla effektiviseringskutt på ca 1,8 millionar kroner. Alle høgskular og universitet er pålagde slik effektiviseringskutt. Høgskulen får også kutt ved at det i 2017 vart innført eit nytt finansieringssystem, og dette kuttet vert innført gradvis og får full effekt først frå 2019, seier økonomisjef Ingunn Welle ved Høgskulen i Volda.

Nybygg

Det planlagte nybygget med arbeidsnamnet «Sivert  Aarflot-huset» er omtalt i statsbudsjettet, men det er ikkje knytt pengar til dette prosjektet då det skal dekkast av høgskulens vanlege budsjett når det står ferdig i 2020.

–Det kan kome meir pengar til høgskulen om det er midlar som er sett av til fordeling seinare i 2018 – slik har det vorte gjort dei siste åra, står det i ei pressemelding frå Høgskulen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.