(Foto: Svein Aam)

Foto: Svein Aam

Fortau eller parkeringsplass?

Kvar byrjar parkeringsplassen, og kvar er fortauet? Det er spørsmålet i Vikegata.

Ein av Møre-Nytt sine lesarar peikar på at parkeringa i byrjinga av Vikegata skjer på ein slik måte av det hindrar framkomst på fortauet. Møre-Nytt har tatt opp saka med lensmannen.

–Fortauet er ikkje klart markert, og regulering bør strammast opp, seier lensmann Guttorm Hagen.

Problemet ser ut til å vere at fortauet har blitt parkeringsplass.

–Det  bør vere eit fysisk skille mellom parkeringsareal og fortau, eller ei oppmerking som synleggjer kva som er parkeringsareal. Kommunen og interessentar i området bør saman finne ei løysing, meiner lensmannen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.