(Foto: Svein Aam)

Foto: Svein Aam

Fortau eller parkeringsplass?

Kvar byrjar parkeringsplassen, og kvar er fortauet? Det er spørsmålet i Vikegata.

Ein av Møre-Nytt sine lesarar peikar på at parkeringa i byrjinga av Vikegata skjer på ein slik måte av det hindrar framkomst på fortauet. Møre-Nytt har tatt opp saka med lensmannen.

–Fortauet er ikkje klart markert, og regulering bør strammast opp, seier lensmann Guttorm Hagen.

Problemet ser ut til å vere at fortauet har blitt parkeringsplass.

–Det  bør vere eit fysisk skille mellom parkeringsareal og fortau, eller ei oppmerking som synleggjer kva som er parkeringsareal. Kommunen og interessentar i området bør saman finne ei løysing, meiner lensmannen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene

Bøstrand på storhandel

Handlar 30 lastebilar i eitt jafs

- Historisk avtale, seier Yngve Bøstrand i Bøstrand Transport.

Høgtideleg sermemoni

Fekk medaljen på brystet

Reidar Øye fekk laurdag tildelt Kongens fortenestemdalje i ein høgtideleg seremoni

– La borna få gle seg til jul

– Jula skal vere ei kjekk tid for familien, men det er ikkje alle born som gler seg like mykje.

Bompengedebatten kokar

Det er høg temperatur i debatten om bompengar mellom Ørsta og Volda.

Nervedrama om idrettsanlegg

Jubel for Vartdal -til slutt

Det vart ei nervepirrande stund i kommunestyret for representantane frå Vartdal TIL torsdag.

Slo lens - blir anmeldt

Blir anmeldt etter å ha urinert i Volda

Vert ein av landets største

Kontrakta for den nye sikringsvollen over Vallabøen i Ørsta er underteikna.