BF

BF "Storfjord"Foto: Arkivfoto

20 minutts avgangar på Festøya

Får fleire avgangar på Festøya-Solavågen og færre avgangar på Volda-Folkestad.

Statens vegvesen har lyst ut nytt anbud for riksvegferjesambanda Festøya-Solavågen og Volda-Folkestad. Frå 2020 vert det miljøferjer og AutoPASS-betaling på begge strekningane. Kontraktene startar i 2020 og varer i 10 år, med opsjon på ei forlenging på 18 måneder.

Statens vegvesen opplyser at desse krava vert stilt til tilbyderne:

Festøya-Solavågen

· Tre ferjer med kapasitet på minimum 120 personbileiningar pr. ferje.

· Av desse ferjene skal to av dei vere nullutsleppsferjer, ei skal vere låg- eller nullutsleppsferje.

· Avgang kvart 20. minutt på kvardagar.

Volda-Folkestad

· Ei ferje med kapasitet på 80 personbileiningar.

· Denne ferja skal vere nullutsleppsferje.

· Avgang kvart 40. minutt heile veka.

AutoPass skal brukes som betalingssystem for begge ferjesambandene.

– I denne kontrakta ønsker Statens vegvesen eit felles reservefartøy for dei to sambanda. Denne ferja skal ha ein kapasitet på 70 personbileiningar, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Fristen for å levere tilbud er sett til 15. januar 2018.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.